Argumendi kasutamine tööalases suhtlemises võimaldab:

 • esile tuua erinevate ideede ratsionaalse tugevuse;
 • aitab keskenduda sisule ja eristada seisukohti inimestest;
 • vältida laskumist emotsionaalsesse manipulatsiooni;
 • teha ratsionaalsemaid ja püsivama mõjuga otsuseid ja
 • pidada sisukamaid koosolekuid.

Osalejad korrastavad argumenteeritud tööalase suhtlemise õppimisega oma mõtete struktuuri, loovad endale mõtlemise süsteemsust ja parandavad mõtete väljendusoskust. Argumenteeritud suhtlemine on oskus jääda igas suhtlusolukorras sisukaks, nii et erinevatest arusaamadest rääkimine ei kujuneks konfliktiks, vaid huvitavaks mõttevahetuseks.

Lähtume õpetamisel muuhulgas põhimõttest, et kui kõik osalejad oskavad kasutada argumendi mudelit, siis võimaldab see neil ühtsemalt toimida ja omavahel suhelda. Kui ühed ütlevad "argument", siis saavad teised aru, millest jutt käib.

Argumenteeritud tööalast suhtlemist saab kergemini kujundada meeskondades, kus on võimalik kõigil ühiselt uusi oskusi hiljem tööalaselt rakendada. Seetõttu ootame osalema ühe meeskonna liikmed korraga, sest kui tööalase suhtluse olukorras kõik oskavad kasutada argumendi struktuuri oma mõtete edastamises ja teiste mõtete kuulamises, võimaldab see inimestel ühtsemalt toimida ja ratsionaalsemalt mõelda ja suhelda.

Koolituse järgselt on juhtidel suur roll selles, et nemad peavad näitama eeskuju argumenteeritud suhtlemise kasutamisel ning julgustama ka kolleege seda tegema.

Küsi lahendust oma meeskonnale.

Võimalikud lahendused Sinu meeskonnale:
Loe blogist samal teemal. 
Tagasiside:
 • See oli koolitus mõtlevale inimesele!
 • Väga vajalik teema, õigusloomes karjuv vajadus sellise süsteemsema mõtlemise poole. XXI sajand!
 • Väga tänuväärne töö, mida Eestis teete. Soovitan koolitust kõikidele organisatsioonidele, kes tegelevad tootearendusega.
 • Koolitus oli sisukas ja mõnusalt tempokas. Oluline on läbiv loogika sinu jutus, alati leida tõendatud põhjendused oma väidetele ning hoida kuulajate tähelepanu.
 • Metoodiline lähenemine teemale koos praktiliste harjutustega.
 • Kasutan oskusi aruannetes oma väidete esitamisel ja aruteludel oma väidete kaitsemisel.

Õppe mõju (osaleja hinnang 3-9 kuud peale õpet):
 • Palju kasutan nn ära tundmisel - kas arutelu läheb lihtsalt oma soovide ja ideede läbisurumiseks või on mõeldud ka miks küsimustele. Oma tööülesannete puhul (tulemusvestlus nt) efektiivsemas tegutsemiseks lähti mõtestamisel. Korra olen võtnud ka koolituspaberid välja ühe tööülesande puhul (kus arendustegevuses olid laual mitmed variandid ja tuli leida nn parim tee).
 • Kasutan. Näite asemel ütleks, et televisioonis olevaid intervjuusid, eriti just kõneleja jaoks raskeid ja teravaid teemasid vaatan nüüd hoopis teise nurga alt, ehk kuidas vastaja käitub, mõtleb, vastab, reageerib või kuidas eriti osavalt initsiatiivi enda kätte võtab ja oma lugu räägib.
 • I do use argumentation skills in my everyday work with clients and colleagues. My last situation with the client started to get out of frames and my new skills helped me to bring back communication to the point where client can start to see the solution just because of relevant arguments.