SpeakSmarti tegijad on alati väga professionaalsed ja säilenõtked, arvestavad tellija soovide ja õpivajadustega.
Kaia Laineste


Näeme mõju eelkõige selles, et inimesed tiimis on enesekindlamad ja iseseisvamad klientide murede lahendamisel, mis omakorda süvendab ka klientidele usaldust ja tunnet, et nad on kindlates kätes ja nad ei pea muretsema. Meie juhtidel on sellevõrra vähem koormust ning neil ei ole keerulisematesse lugudesse vaja enam nii tihti sekkuda, sest klienditeenindaja saab kliendiga kiiremini kontakti ja jõuab lahenduseni.
Helen Küngas

Kindlasti soovitaksin kolleegist ettevõtte juhile seda koolitust (meedias esinemine) nii enda kui meeskonna pärast. Argumenteeritud esinemise vajadust tuleb sageli ette ja paljud koolituselt kõrva taha pandud oskused tulevad kasuks ka igapäeva äriläbirääkimistes.
Külli Joonson

Hindan väga kõrgelt seda, et enne pakkumise esitamist kohtusime koolitajaga, et üheskoos täpsustada me ettevõtte vajadusi ning eesmärke. Samuti arvestas koolitaja meiepoolsete soovide ja soovitustega. Pakkumine oli väga põhjalik ning reaalne koolitus vastas sellele täielikul määral. Koolitus oli professionaalne ja asjalik, samas meeldiv ja vahetu. Koolitaja sai osalejatega väga hea kontakti. Kommunikatsioon koolitaja poolt oli väga professionaalne kogu protsessi jooksul, sh eelinfo ning suhtlus osalenutega peale koolitust.
Merit Kullasepp

Koolituse korraldajana meeldis mulle, et te hindate koostööpartneri aega. Kohtumised ja infovahetus olid väga konstruktiivsed ja kiired. Samuti mõistsite kiirelt meie ootusi koolitusele ning pakkusite meile sobiva lahenduse. Meele tegi rõõmsaks kui nägin, et töötajad olid koolitusest lausa vaimustuses. Kogemustega töötajaid on keeruline üllatada, Margol see õnnestus!
Triin Jänes

Lähenemine on läbimõeldud, professionaalne ja terviklik ning on tunda personaalsust (rätseplahendus). Koostöösuhet võib iseloomustada kui kahepoolset partnerlust, kus märksõna on usaldus ning eesmärgile/lahendusele orienteeritus.  SpeakSmart on argumenteerimisoskuste koolituste valdkonnas kõige professionaalsem tegija. Kogu tiim on oma tegevustes põhjalik ja paindlik. Põhjalikkust peegeldab nii info kogumine mitmel viisil meie vajaduse osas enne koolitust kui ka mitmed järeltegevused pärast koolitust. Koolitaja kiituseks oskus protsessis küsida õigeid küsimusi, et saaksime koolituse fookuse täpseks ja meie vajadustele vastavaks.

Vajasime oma ettevõtte ühiskoolituseks praktilist ja kõiki kaasavat koolitust. Meie ootus oli, et osalejad saaksid kaasa hea tööriista, mida oma töös kasutada. Eesmärk sai täidetud, veetsime huvitava päeva õppides argumenti kui mõttemudelit ning seejärel õpitut proovile pannes läbi argumendimängu. Kuna ettevõte on suur, siis tegeles meiega sellel päeval kolm koolitajat: Siim, Katerina ja Kai, jäime nende kõigiga väga rahule. Koolitajad olid professionaalsed, kuid samas säilis ka vaba ja mänguline õhkkond. Koolituse eeltöö oli põhjalik ja meie soovidega arvestati igal sammul, ka järeltöö ja kokkuvõtted, mis argumendimängu kohta koostati, olid kasulikud. Täname meeldejääva koolituse eest!
Sandra Lindermann

Lisaks sellele, et argumenteerimiskoolitus annab hea ülevaate inimese ratsionaalsest ja mitte nii ratsionaalsest poolest, on tegemist ka suurepärase meeskonnaüritusega, kus saab kokku leppida kuidas oma igapäevaseid koosolekuid paremini ja tulemuslikumalt korraldada ning mida üksteisega suheldes tasub silmas pidada.
Koolitus koosneb kahest mõneti erinevast teemast, mis mõlemad on igapäevases töösituatsioonis väga olulised. Esimene osa räägib sellest, et inimene on tegelikult palju vähem ratsionaalne olevus, kui me sageli eeldame. Teine osa aga räägib sellest, kuidas olla ratsionaalne ja kuidas panna ka teised inimesed ratsionaalsemalt mõtlema ja argumenteerima.
Kadri Lainas

Meie üks lemmik koostööpartner! Mul on igati põhjust rahul olla. Kogu suhtlus algusest kuni järeltööni on olnud väga detailne ja professionaalne. Lausa super on koostööd teha nii heade ja asjatundlike inimestega. 
Merilyn Jäetma
Teinekord juhtub nii, et kui esimest korda koolitajaga kohtud, siis saad aru, et see on õige. SpeakSmart korral nii oli. Kohe tekkis arusaam, et tegemist on proffidega. Mõistavad kohe sinu soove ja ehitavad päevakava ülesse nii nagu vaja. Ja teevadki selle ära. Nii nagu vaja.
Toomas Väät

Kuna tööd ja tegemist on palju, siis palju suhtlust ja küsimusi tuli just SpeakSmart'i algatusel ja tundsin ennast isegi kehvasti, et pidite ise nii palju panustama :) Kuid suhtlus oli alati igati asjakohane, sisukas, toetav ja sõbralik. Ka koolitaja tuli vastu nii kellaaegade, kui ka koolituse kauge paiga osas ja oli valmis varasel hommikutunnil 160 kilomeetri pikkuse teekonna ette võtma ja seejärel ka koolitama. Alati on imeline, kui koolitusettevõte soovib toimunud koolituse osas tagasisidet ja tunneb ka hiljem huvi koolituse mõju osas.
Marit Kuusk

100% keskendumine kliendi vajaduste mõistmisele ja põhjalikult ettevalmistatud argumentatsioon kokkulepitud teemal.  Koolitaja töötas lühikese ajaga läbi väga mahukad materjalid, lõi hästi seoseid ning kasutas neid oskuslikult arutelu suunamisel. Kogu koostöö oli väga professionaalne ja kiire. Meeldis eelnev videokoolitus, mis võimaldas koolituspäeval keskenduda praktilisele harjutamisele.

Koostöös viisime prokuröridele läbi kõne ja häälekasutuse koolituse. Leidsime SpeakSmarti ning koolitajate Andero Uusberg`i ning Anne Türnpu näol endale suurepärased koostööpartnerid! Koolitajad on mõlemad oma ala asjatundjad. Koolituspäevad olid sisukad, põhjalikud, huvitavad ja emotsionaalsed. Koolitusel osalejad omandasid koolitustel praktilisi oskusi ning said igapäeva tööks palju näpunäiteid! Osalejad andsid koolitusele väga head tagasisidet ning kindlasti jätkame koostööd ka edaspidi!
Marianne Tiigimaa

Enne koolituse pakkumise tegemist meiega kohtuti ja püüti välja selgitada meie koolitusvajadus. Tõenäoliselt aitas see pakkumise tegemisele kaasa, sest koolitus oli väga hästi suunatud just meie osakonna vajadustele. Hea on näha et koolitus tehakse koolitatavatele, mitte ei ole koolitaja "üks järjekordne tööpäev koolitusvaldkonnas". Koolitaja ei olnud mitte ainult oma ala professionaal, vaid suutis oma teadmisi ka väga hästi edasi anda. Hiljem koolitusel osalenud kolleegidega rääkides tundus, et kõik said omale häid näpunäiteid, mida kavatsetakse rohkem kasutada ja mida tasub meeles pidada.
Reelika Luhtaru

Koolitaja
oli professionaalne ning oskas arvestada erinevate natuuridega grupis. Samuti oskas ta koolituse jooksul tuua näiteid meie töövaldkonnast tänu heale suhtlusele korraldajaga, mis toimus nii enne kui pärast koolitust. On selge, et SpeakSmart hoolib nii enda kliendist kui töötajast, tehes piisavalt eeltööd, küsides tagasisidet, jagades soovitusi edaspidiseks jms.
Liina Rajaveer

Ettevalmistus oli hea. Meie poolt oli täpne osalejate arvu andmine puudulik. Suudate paindlikult reageerida. Pole kunagi saanud tagasisidet kokkuvõttena omakorda tagasi. Video saatmine teemaga tutvumiseks on väga hea eelhäälestuseks. Kai oskas väga hästi publikut jälgida ja kohandas teemasid. Igale väitlusrühmale jätkus asjalik treener- kohtunik. Tagasiside, mida anti oli nii personaalne ja üldistav. Hea oli jälgida, kuidas kiiresti võeti kokku mõlema poole argumentidest väitluse peateema. Oskus suunata osalejaid mõtlema suuremale pildile ja kasule, mida teemat lahates peaks silmas pidama, oli muljet avaldav.
Mare Räis

Koolituse teenuse valik saigi tehtud tänu enda varasemale kogemusele koolitusel osalejana. Jäin väga rahule ning soovisin ka meie seminaril sama teenust kasutada. Koolitaja on väga professionaalne, ettevalmistav kirjavahetus ja tagasiside raamistasid väga hästi tervet protsessi. Olen väga rahul ja soovitan kindlasti ka edaspidi just SpeakSmarti koolitusi.
Airi Park

Palusime SpeakSmartilt hiljutisele konkursile - kus otsisime uusi lahendusi ühiskondlikele probleemidele - tuge ideede autorite esitluste ettevalmistamisel. Lahenduste konkursi žürii oli esitlusi kuulates meeldivalt üllatunud esitluste hea taseme üle. SpeakSmart tegi sisuka eeltöö ning koostas meile üle ootuste põhjaliku videokoolituse, mille mõju oli otseselt näha ka meeskondade pitchidel. Suur tänu!
Laura Kalda