Arendusprojektid


Loome unikaalse lahenduse Sinu organisatsioonile argumenteeritud suhtluse ja juhtimise juurutamiseks.

Konsultatsiooni teenuse võimalikud osad (kokkuleppel ka muud teenused):

  • süsteemne ja pikaajaline mõtlemis-, kõnelemis- ja väitlusoskuste arendamine;
  • kõneisikute ettevalmistus avalike esinemiste ja väitluste eel (argumentatsioonialane nõustamine, presentatsioonide väljatöötamine, intensiivtreening);
  • dokumentide (avalikud pöördumised, märgukirjad, aruanded) argumenteerituse analüüs;
  • argumenteeritud suhtlusstiili integreerimine igapäevasesse töösse (põhjenduste olulisus otsuste tegemisel, väitluslik koosolekute vorm);
  • suhtlemissituatsioonide analüüs klientidega, partneritega, kolleegidega;
  • organisatsiooni kliendi- ja siseüritusele arutelujuhid ja töötoad meie teemadel,
  • teenuse/ toote müügiargumentide analüüs ja täiendamine;
  • ettevõtte tutvustusteksti / pitchi koostamine;
  • artiklite kirjutamine ettevõtte nimel.