Kommenteeri

Kuidas tiimipäevad sisukateks aruteludeks pöörata?

Tiimipäeva planeerimine võib olla keeruline ülesanne. Tiimipäeva edukuse tagamiseks on oluline luua ratsionaalne ja tulevikku suunatud keskkond.

Tiimipäeva planeerimine võib olla nagu kahe teraga mõõk. Ühelt poolt on need olulised meeskonna visiooni ja eesmärkide kooskõlastamiseks, uute ideede ja lahenduste genereerimiseks ning takistuste ületamiseks. Teisalt võivad need kiiresti muutuda ebaproduktiivseks, langetades tiimiliikmete motivatsiooni ja suurendades nende frustratsiooni otsustamatuse osas.

Tiimipäeva edukuse tagamiseks, eriti kui fookuses on organisatsiooni strateegia, on oluline luua ratsionaalne ja tulevikku suunatud keskkond. See tähendab, et tuleb seada päevaks selged eesmärgid ja ootused ning tagada, et kõik oleksid kooskõlas meeskonna visiooni ja eesmärkidega. Kui anda päevaks selge tegevuskava, saab aidata oma meeskonnal jääda keskendunuks ja produktiivseks.

Kuidas tagada, et strateegiapäev annab eesmärgipäraseid tulemusi?

Üks lahendus on kaasata väline moderaator. Väline moderaator on nagu orkestri dirigent — ta saab pakkuda neutraalset ja objektiivset vaatenurka, et aidata aruteludel edasi liikuda ja tagada, et igaühe hääl oleks kuulda. Kui kaasata keegi, kes ei kuulu meeskonda, saab kõrvaldada eelarvamused ja aidata meeskonnal esitada loovamaid ja uuenduslikumaid ideid.

Sel viisil luuakse argumenteeritud ja tulemuslik arutelu, mis osalejaid tegudele kannustab. SpeakSmarti välise moderaatori kaasamiseks võta meiega ühendust.

Teine võimalus on korraldada suhtlusoskuseid arendav töötuba. Nii on võimalik pakkuda oma tiimiliikmetele uusi oskusi, mida sisulistes aruteludes koheselt rakendada ning pakkuda neile võimalus hetkeks töökontekstist välja tulla. Tõhus suhtlemine on iga eduka meeskonna võti ning argumenteeriv suhtlemine hõlmab end selgelt ja veenvat väljendusoskust, kuulates samal ajal aktiivselt teisi ja võttes arvesse nende seisukohti. Nii saab tiim luua konstruktiivse ja lugupidava diskussiooni, kus ükski mõte ei jää jagamata ning iga idee on väärtustatud.

Piltlikult on tiimi argumenteerimisoskuste arendamine on justkui Šveitsi armeenuga — tööriist igaks olukorraks. Täpsem info argumenteeritud suhtlusoskuste arendamisest on leitav siin.

Millised on vajalikud praktilised sammud tiimipäeva planeerimisel?

Kui lisada need lahendused oma strateegiapäeva planeerimisse, on võimalik tagada tulemuslik ja tõhus meeskonnapäev. Kuidas aga neid lahendusi praktikas rakendada?

Siin on mõned praktilised sammud, mida kaaluda:

  • Seadke päevaks selged eesmärgid ja ootused ning edastage need oma meeskonnale enne tiimipäevade algust;

  • Kaaluge, kas arutelude sisukuse tagamiseks oleks mõistlik kaasata väline moderaator või pakkuda argumenteeritud suhtlemisoskuste töötuba;

  • Planeerige tegevused või harjutused, mis soodustavad produktiivseid arutelusid ja annavad kasulikke tulemusi;

  • Julgustage avatud ja ausat suhtlemist ning veenduge, et iga tiimiliikme hääl on kuulda võetud.

  • Jälgige hiljem tiimipäevadel tehtud kokkulepete täitmist, et tagada otsuste ellu viimine ja planeeritud eesmärkide saavutamine.


Eduka tiimipäeva planeerimine nõuab hoolikat läbimõtlemist ja põhjalikku ettevalmistust. Ratsionaalse ja tulevikku suunatud keskkonna loomine ning välise modereerimise või argumenteeritud kommunikatsioonikoolituse kaasamine tagab tõhusa ja tulemusliku meeskonnapäeva. Päeva lõpuks on edukuse mõõdikuks käega katsutavad ning tööalaselt rakendatavad eesmärgid, mis saavutati arutelu või töötoa tulemil.


Lisa kommentaar

Email again: