Kommenteeri

Eesistumise arenguprogramm

Alates 2015. sügis alustasime aastast õppeprogrammi ametnikega, kes Eesti eesistumise ajal aastal 2018 juhivad või töötavad kahe töögrupiga. 
Enamike nende ametnike puhul, kes on eesistumise ajal töögruppidega seotud, räägime praegustest ametnikest, kelle kvalifikatsiooni tõstetakse nii temaatiliselt, keeleliselt kui ka arutelude juhtimise ja ettevalmistamise osas. 

Arenguprogrammi eesmärk on ette valmistada Tellija töötajad Euroopa Liidu Nõukogu töögruppide juhtimiseks Eesti Euroopa Liidu eesistumise ajal aastal 2018, sealhulgas oma arvamuse avaldamise, kuulamise ja teiste arvamuse aktsepteerimise, oma positsiooni kaitsmise ning ratsionaalsete, kuid seejuures meeldivate arutelude läbiviimise ja läbirääkimiste oskuseid. 

Programm hõlmab ingliskeelset argumenteeritud suhtlemisoskuste õpet: 
 1. Argumenteerimisoskused - 2 päeva
 2. Esinemisoskused  - 2 päeva
 3. Koosolekute juhtimine - 1 päev
 4. Läbirääkimised - 1 päev
 5. Koolitusmooduleid seob omavahel klubi, mille kohtumised algavad kohe peale argumenteerimismooduli lõppu ja kestavad vähemalt 6 kuud, 2 korda kuus.

Seda kõike eesmärgistatult, et õpe toetaks töögrupi juhtide ja asejuhtide oskust:

 • juhtida töögruppide kohtumisi argumenteeritult, formaadipõhiselt ja ladusas inglise keeles,
 • esineda töögruppide ees veenvalt, selgelt ja enesekindlalt,
 • kujundada töögruppides teemasid, neid edasi arendada, märgata olulisi arutelupunkte, tõstatades neid küsimustena ning suunata töögruppi argumenteeritud koostööle;
 • sõnastada selgelt ja argumenteeritult suuline ja kirjalik töögrupi kokkuvõtte,
 • olla läbirääkijaks liikmesriikide vahel, st „müüa“ ideid argumenteeritult ning tõstatada olulisi küsimusi töögrupi ettevalmistamise ja juhtimise käigus,
 • olla sotsiaalses suhtluses avatud ja meeldiv,
 • olla bilateraalsete läbirääkiste juures Euroopa Komisjoni ja Euroopa Parlamendiga enesekindel ja rahulik, märgata võimalusi teemade tõstatamiseks (sh ka sotsiaalse suhtluse olukorras) ning suunata läbirääkimisi olulises suunas;

ja ekspertide oskusi:

 • töögruppe ette valmistada, töögruppide käigus ettekandeid teha ning vajalikke protokolle ja kokkuvõtteid koostada;
 • jälgida dokumentide ettevalmistamisel head struktuuri ja argumentatsiooni;
 • olla suhtlusolukorras enesekindel ja rahulik, märgata võimalusi teemade tõstatamiseks sotsiaalse suhtluse olukorras

Küsi pakkumist oma asutusele!

Lisa kommentaar

Email again: