Filtreeri postitusi

Viktoria Muske: Veenvate kõnede kolm müüti

Ежедневно мы сталкиваемся с необходимостью выражать свою позицию. В общении с коллегами, с починенными, с руководителями или на совещаниях, мы хотим, чтобы к нам прислушались. Почему, когда мы говорим, нас не всегда слышат и понимают правильно? Руководитель русскоязычного направления SpeakSmart Виктория Муске рассказывает о трёх мифах, связанных с убедительными выступлениями.

Eestikeelne kokkuvõte: Iga päev seisame silmitsi vajadusega väljendada oma seisukohta. Suhtlemisel kolleegide, meeskonna, juhtidega või koosolekutel. Me tahame, et meid kuulataks, meie soovitusi võetaks arvesse. Miks kõik see, mis me räägime, ei ole alati õigesti kuuldud ja mõistetud? SpeakSmarti venekeelse suuna juht Viktoria Muske räägib kolmest müüdist, mis on seotud veenvate esinemistega. /eesti keelne kokkuvõte artikli lõpus/

Loe lisaks

Margo Loor: Organisatsiooni väitlusklubi - õpeta oma inimesed kiiremini mõtlema ja paremini rääkima!

Kaks aastat tagasi ennustas Maailma Majandusfoorumi raport “The Future of Jobs” vaatega aastani 2025, et analüütilise mõtlemise, suhtlemise ja veenmise oskused on tööturul kiiresti kasvava tähtsusega. Paljud organisatsioonid ja ettevõtted Eestis tunnevad seda juba täna ja otsivad võimalusi oma inimeste arendamiseks. Organisatsiooni väitlusklubi on uus efektiivne meetod selleks.
Loe lisaks

Arhiiv