Filtreeri postitusi

Sten Andreas Ehrlich: Argumenteerimisoskus on juhi kvaliteedimärk

Juhte on kolme tüüpi, nagu Margo Loor 15. veebruaril Wabaduse kohvikus ligi 40 tähelepanelikule kuulajale lõunasöögi taustaks selgitas. Mõned juhid teevad otsuseid intuitsioonile ja emotsioonidele tuginedes, neid põhjendamata. Teised langetavad valikuid kõhutundele tuginedes, ent leiavad neile argumenteeritud selgituse. Kolmandad leiavad ühe või teise valiku kasuks kõnelevad argumendid ning langetavad alles seejärel analüüsist lähtuva otsuse. Tark, argumentidele tuginev juhtimine võib küll võtta aega ja vaeva, kuid vähendab oluliselt vigade tegemise riski ning suurendab valikute õnnestumise võimalust.
Loe lisaks

Uus kursus "Argumentatsioon töövaidluses"

Personalijuhi või väikese ettevõtte juhi õlule langeb sageli töötajatega seotud õigusprobleemide lahendamine. Töötaja palkamiseks tuleb sõlmida leping. Halvemal juhul tuleb hiljem vaielda töölepingu tingimuste üle või see üldse lõpetada. Nende ülesannete täitmiseks peab personalijuht tundma tööõigust ja õigusliku argumentatsiooni aluseid ning omama ülevaadet töövaidluste protsessist. Käesolev avalik kursus just neid valdkondi tutvustabki.
Loe lisaks

Arhiiv