Kommenteeri

SpeakSmart oli 2017. aasta Parima Personaliprojekti partner

PARE Parim personalijuhtimise projekt 2017 on Maksu- ja Tolliameti "EL eesistumise meeskonna loomise ja arenduse projekt", mille üheks partner 2015-2016 aastatel olime. Kirjeldame lähemalt, milline oli SpeakSmart õppe osa MTA projektis.
SpeakSmart'i õppe osa MTA projektist oli 2015-2016 aastatel kestnud ingliskeelne argumenteeritud suhtlemisoskuste arenguprogramm, mille koolitajateks olid Margo Loor ja Sten Andreas Ehrlich. Arenguprogrammi osadeks oli 4 koolitusmoodulit - argumenteerimisoskused, esinemisoskused, läbirääkimised ja koosolekute (töögruppide) juhtimine ja koolituse siduv klubi.

SpeakSmart arenguprogrammi käigus arendati osalejate arvamuse avaldamise, kuulamise ja teiste arvamuse aktsepteerimise, oma positsiooni kaitsmise ning argumenteeritud arutelude läbiviimise ja läbirääkimiste oskuseid. Arenguprogrammi keskmeks valisime argumenteerimisoskused, sest selge ja struktureeritud sisu tuleb kasuks nii töögruppide juhtimisel, ettekannete tegemisel kui ka läbirääkimistel, sest võimaldab olla tähelepanelik kuulaja, märkmete tegija, arutelupunktide märkaja, (vahe)kokkuvõtete tegija ja ennekõike selge ja enesekindel mõtete väljendada. Kõik need on vajalikud oskused töögrupi juhtidele, asejuhtidele ja ekspertidele.

Arenguprogrammi tegi uudseks koolitusmooduleid omavahel siduv 8 kuu jooksul üle nädala toimuv klubiliste kohtumiste sari, mille käigus kujundati koolitusmoodulites õpitud teadmiste ja oskuste pinnalt harjumusi, nii et osaleja põhitähelepanu nihkub eesistumise ajal oskuste kasutamiselt kõige olulisemale – töögrupi juhtimisele ja sisule. Näiteks kui koolitusel õpiti argumenteerimisoskusi, siis klubis osalemise tulemusena oskab osaleja argumenteerimisoskusi kasutada kiires suhtlussituatsioonis – reageerida kommentaarile või küsimusele, vastata vastuargumendile, eristada olulist ebaolulisest, märgata võimalikke arutelukohti ning paraneb osaleja võime kiiresti mõelda ja mõtteid väljendada inglise keeles (kaob enda peas tõlkimise vajalikkus).

Pilt: arenguprogrammi ülesehitus

Kogu koolituse ja klubi kohtumiste sari toimus inglise keeles, tuues kokku nii keeleõppe kui ka argumenteeritud suhtlemisoskused ning arendas oluliselt meeskonnaliikmete ingliskeelse suhtlemise julgust. Klubi oli tugev keelepraktika eriti nendel, kellel igapäevane töökeel siiani eesti keel on olnud.

Klubi juhendas SpeakSmart koolitaja Sten Andreas Ehrlich, kes kohtus 16-liikmelise MTA eesistumise meeskonnaga üle nädala, jälgides nende arengut EL Nõukogu töögrupi simulatsioonide, läbirääkimiste harjutuste, arutelude, lobby-töö, väitluste ja teiste suhtlusharjutuste käigus, kus kasutati suures osas ainult MTA enda töögruppide teemasid. Lisaks oskuste arendamisele täitis klubi tugevalt ka meeskonna kujundamise ja innustamise eesmärki, sest ühine õppimisprotsess seob omavahel ka esialgu võõrad erinevatest MTA osakondadest töötajad usaldusele ja ühistele väärtustele põhinevaks meeskonnaks.

Osalejad hindasid arenguprogrammi tulemustena just enesekindluse ja julguse tõusu inglise keeles argumenteeritult suhelda ning seda, kuidas koolituste ja klubi omavaheline seos aitas kohe õpitud oskused praktikasse panna: “Ilma nende koolitusteta oleks meie eesistumine midagi täiesti muud. Projekti aitas oluliselt kaasa meeskonnatunnetusele ja rollide jaotusele, samuti võimaldas oma eesistumise teemadega süvitsi tutvuda ja ka saada täpsem ülevaade teiste meeskonnaliikmete teemadest.

Aitäh Maksu- ja Tolliamet personalimeeskond - Gerli Jõgi, Hannamay Lagemaa ja Tiina Maripuu, et usaldasite SpeakSmarti ja saime teiega koos nii unikaalse programmi ellu viia!


Lisa kommentaar

Email again: